CO2-footprint/CO2-reductie

CO2-footprint/CO2-reductie

Wij ondernemen als volgt op klimaatbewuste wijze:

  • onze CO2-footprint stellen we jaarlijks op conform de eisen die de CO2-prestatieladder daaraan stelt;

  • onze CO2-footprint publiceren we jaarlijks op de landelijke website van de Milieubarometer;

  • we formuleren haalbare, kwantitatieve CO2-reductiedoelen (SMART);

  • we stellen periodiek een lijst met maatregelen op.

Jaarlijks stellen wij, sinds 2013, onze CO2 -footprint vast. Onze CO2-footprint per medewerker is van 4,77 ton/fte in 2013, naar 3,91 ton/fte gedaald in 2015. Dit is een daling van 18%. Hiermee zijn we goed op weg naar onze doelstelling om 20% reductie te behalen in drie jaar tijd. 

Hieronder vindt u onze bedrijfsbrede CO2-footprint van 2015. Deze footprint geeft een mooi overzicht van alle energiegerelateerde activiteiten van onze bedrijfsvoering (elektra, gas en brandstoffen voor vervoer) in het afgelopen jaar. 

Contact
Maasveste Berben Bouw
't Sittert 6, 6077 NN St. Odiliënberg
Postbus 31, 6040 AA Roermond

Vestiging Landgraaf
Pasweg 1, 6371 BJ Landgraaf

Vestiging Maastricht
Gronsvelderweg 8, 6247 ER Gronsveld

Inloggen partnerportaal
T. 0475 - 53 89 00
Contactformulier »